Naziv dokumenta Poveznica za preuzimanje
Odluka o grbu i zastaviOtvori dokument
Odluka o grobljimaOtvori dokument
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o grobljimaOtvori dokument
Odluka o izmjenama odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Sveti Petar OrehovecOtvori dokument
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Sveti Petar OrehovecOtvori dokument
Odluka o komunalnom doprinosuOtvori dokument
Odluka o komunalnom redu na području OpćineOtvori dokument
Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesijeOtvori dokument
Odluka o mjestima gdje se može prodavati roba izvan prodavaonicaOtvori dokument
Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoćeOtvori dokument
Odluka o pomoći za novorođenčad na području Općine Sveti Petar OrehovecOtvori dokument
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Sveti Petar OrehovecOtvori dokument
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbuOtvori dokument
Odluka o uvjetima i načinu držanja kučnih ljubimacaOtvori dokument
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosiOtvori dokument
ODLUKA - Financiranje političkih stranaka iz proračuna općineOtvori dokument
Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama poslovnika općinskog vijeća Općine Sveti Petar OrehovecOtvori dokument
Poslovnik Općinskog vijećaOtvori dokument
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godiniOtvori dokument
Program javnih potreba u kulturi u 2013. godiniOtvori dokument
Program javnih potreba u protupožarnoj zaštiti u 2013.Otvori dokument
Program javnih potreba u osnovnom školstvu u 2013.Otvori dokument
Program javnih potreba u predškolskom odgoju u 2013. godiniOtvori dokument
Program javnih potreba u sportu u 2013. godiniOtvori dokument
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godiniOtvori dokument
Program poticanja poljoprivrede u 2013.Otvori dokument
Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013. godiniOtvori dokument
Odluka o Prostornom planuOtvori dokument
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 2017. godiniOtvori dokument
Program javnih potreba u osnovnom školstvu u 2017. godiniOtvori dokument
Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2017. godiniOtvori dokument
Program javnih potreba u sportu u 2017. godiniOtvori dokument
Program javnih potreba u kulturi u 2017. godiniOtvori dokument
Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti u 2017. godiniOtvori dokument
Program poticanja razvoja poljoprivrede u 2017. godiniOtvori dokument
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godiniOtvori dokument
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godiniOtvori dokument
Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godiniOtvori dokument
Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 2017. godiniOtvori dokument
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka u 2017. godiniOtvori dokument
Odluka o pomoći za novorođenčadOtvori dokument
Strategija razvoja Općine Sveti Petar OrehovecOtvori dokument
ZAHTJEV za izdavanje odobrenja prodaje robe putem pokretne prodajeOtvori dokument
Odluka o općinskim porezima Općine Sveti Petar OrehovecOtvori dokument
Plan gospodarenja otpadomOtvori dokument
Obrazac sudjelovanja zainteresirane javnosti o nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadomOtvori dokument
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom OpćineOtvori dokument
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podatakaOtvori dokument
Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa - Franjo PoljakOtvori dokument
Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa - Dragutin HendeljaOtvori dokument
Odluka o osnivanju radnje skupine za izradu procjene rizka od velikih nesrećaOtvori dokument
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i BKO na pdoručju OpćineOtvori dokument
Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa - Franjo PoljakOtvori dokument
Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa - Dragutin HendeljaOtvori dokument
Internetsko savjetovanje-Odluka o visini paušalnog porezaOtvori dokument
Nacrt Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jediniciOtvori dokument
Obrazac savjetovanja o Odluci o visini paušalnog porezaOtvori dokument
Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2019. godiniOtvori dokument
Program građenja komunalne infratsrukture u 2019. godiniOtvori dokument
Program javnih potreba u kulturi u 2019. godiniOtvori dokument
Program javnih potreba u osnovnom školstvu u 2019. godiniOtvori dokument
Program javnih potreba u predškolskom ogoju i obrazovanju u 2019. godiniOtvori dokument
Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti u 2019. godiniOtvori dokument
Program javnih potreba u sportu u 2019. godiniOtvori dokument
Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS-a u 2019. godiniOtvori dokument
Program namjenskog korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 2019. godiniOtvori dokument
Program održavanja komunalne infratsrukture u 2019. godiniOtvori dokument
program poticanja poljoprivrede u 2019. godiniOtvori dokument
Program utroška sredstava od šumskog doprinosa u 2019. godiniOtvori dokument
Program utroška sredstava ostavrenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom u 2019. godiniOtvori dokument
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Sveti Petar OrehovecOtvori dokument
Prikaz po oblicima raspolaganja - TablicaOtvori dokument
Suglasnost Ministarstva poljoprivrede na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištemOtvori dokument
Rješenje o prihvatljivosti za ekološku mrežuOtvori dokument