Donacije i sponzorstva

 

Naziv dokumenta Poveznica za preuzimanje
Sponzorstva i donacije općine Sveti Petar Orehovec za godinu 2015Otvori dokument
Sponzorstva i donacije općine Sveti Petar Orehovec 2015 do prosincaOtvori dokument
Sponzorstva i donacije općine Sveti Petar Orehovec 2015 do lipnjaOtvori dokument
Sponzorstva i donacije Općine Sveti Petar Orehovec Razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godineOtvori dokument
Sponzorstva i donacije Općine Sveti petar Orehovec Razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godineOtvori dokument
Sponzorstva i donacije Općine Sveti petar Orehovec Razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godineOtvori dokument
Donacije i sponzorstva za 2016.Otvori dokument
Donacije i sponzorstva za 2017. godinuOtvori dokument
Donacije i sponzorstva za 2018. godinuOtvori dokument

 

 

Na nalog Ministarstva pravosuđa i Ministarstva uprave, a kao potvrdu transparentnosti rada Općine Sveti Petar Orehovec, u nastavku su prikazani podaci o iznosima donacija i sponzorstva za 2013. godinu.

 

VATROGASNA ZAJEDNICA

OPĆINE SVETI PETAR OREHOVEC

pokroviteljstvo i financiranje troškova nabave pehara za vatrogasno natjecanje

3.173,78 kn

NK Ratar Miholec financiranje troškova nabave pehara i statua za malonogometni turnir 1.017,41kn
NK Prigorje Sveti Petar Orehovec financiranje troškova nabave pehara u malonogometnom turniru za blagdan Petrovo

516,98 kn

NK Dragovoljac Bočkovec financiranje i nabava pehara u molonogometnom turniru organiziranom na blagdan Antunova 505,10 kn
NK Hrvatski Bojovnik Mokrice Miholečke financiranje i nabava pehara u malonogometnom turniru 500,90 kn
Vatrogasna Zajednica Općine Sveti Petar Orehovec financiranje snimanje reportaže Dani Piva-2013. u Gregurovcu za VTV Varaždinsku televiziju

625,00 kn