Naziv korisnika: Općina Sveti Petar Orehovec

Energetska obnova upravne zgrade Općine Sveti Petar Orehovec

Naziv projekta: Energetska obnova upravne zgrade Općine Sveti Petar Orehovec

Naziv korisnika: Općina Sveti Petar Orehovec

Ukupna vrijednost projekta: 630.221,00 kn

EU sufinanciranje projekta: 369.174,81 kn

Razdoblje provedbe projekta: ožujak 2019- ožujak 2021

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Energetska obnova upravne zgrade Općine Sveti Petar Orehovec

U cilju poboljšanja razine javnih usluga, energetske učinkovitosti, i ugodnijeg života stanovništva na području Općine Sveti Petar Orehovec i uz pomoć sredstava europskih fondova i resornih ministarstava, radovi na energetskoj obnovi zgrade općine su ovih dana u tijeku.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Provedbena tijela u projektu su Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupna vrijednost projekta iznosi 630.221,00 kuna, od čega sufinanciranje EU iznosi 369.174,81 kn . Osim sufinanciranja EU i resornih provedbenih tijela Općina Sveti Petar Orehovec ulaže i vlastita sredstva u preostalom iznosu ukupne vrijednosti projekta.


Opis projekta:

Opis građevine nakon rekonstrukcije: Vanjski zidovi od pune opeke obložit će se sa vanjske strane ETICS fasadom sa 14 cm mineralne vune (manje ili jednako 0,034 W/mK) te silikatnom žbukom. Strop prema tavanu izveden je kao klasični drveni strop sa gredama visine cca 24 cm, u podgledu je drvena oplata na kojoj je postavljena trstika i žbuka. Sa gornje strane greda postavljena je drvena oplata. Tavan se ne koristi. Gornja oplata od drvenih dasaka je u prilično lošem stanju pa se predviđa njeno uklanjanje. Na drvene grede postavit umjesto nje sloj OSB ploča, PE folija, sloj mineralne vune od 10 cm sa manje ili jednako 0,035 W/mK, PE folija i sloj OSB ploča. U podgledu stropa postavit će se dodatnih 10 cm mineralne vune, PE folija i spušteni strop od gipskartonskih ploča.

Postojeće krovište konstrukcijski zadovoljava, no zbog dotrajalosti pokrova i letvi dolazi do prokišnjavanja. Potrebno je stoga i zamijeniti pokrov kako bi se spriječio prodor vlage u novu toplinska izolacija stropa (mineralna vuna) čime bi se umanjila vrijednost izolacije. Stoga je projektom predviđena i zamjena pokrova.

Ostali radovi- Projektom se predviđa zamjena načina grijanja lokalnog sa etažnim grijanjem. Također mijenja se izvor energije i ugrađuje se kotao na pelete. Navedeno je detaljno opisano u strojarskom projektu TD 128/2017 Arhiterm d.o.o. Križevci, Kalnička 10, projektant Dubravko Ruklin, ing. stroj, ovl. ing. stroj., a koji je sastavni dio projekta.

U postojećoj zgradi nema slobodnog prostora u koji bi se mogao smjestiti navedeni kotao. Pomoćni prostori u suterenu su preniski. Zbog toga se predviđa smještaj kotla u pomoćnoj zgradi u neposrednoj blizini. Obzirom na to u zgradi će se jedan manji prostor pregraditi zidom od blok opeke debljine 20 cm koji će se obostrano ožbukati. Ispod zida predviđa se izvedba temelja. Također sa vanjske strane zgrade planira se izvesti temelj za dimnjak, a kako je tlo na tom dijelu nešto niže od poda prostorije potrebno je izvesti temelj i nadtemeljni AB zid. Pod prostorije nema adekvatnu podlogu pa će se izvesti nova AB podloga debljine 10 cm ispod koje se planira i izvedba hidroizolacije. Ispod drvene konstrukcije krova izvest će se spušteni strop u koji će se ugraditi 10 cm mineralne vune i vatrootporne stropne ploče. Ulazna vrata bit će puna metalna.

Energetskom obnovom zgrade ostvaruje se ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od 53,50%.

Ušteda primarne energije nakon obnove 84,06%, te smanjenje emisije CO2 od 46,86%


Za više informacija:
Općina Sveti Petar Orehovec
Sveti Petar Orehovec 12
48267 Sveti Petar Orehovec
Telefon: +385 48 856 141
E-pošta: opcina-orehovec@kc.t-com.hr

O pozivu i EU projektima: www.strukturnifondovi.hr www.mgipu.hr www.fzoeu.hr