Javna nabava/Natječaji

Naziv dokumenta Poveznica za preuzimanje
Odluka o agrotehničkim mjerama na području Općine Sveti Petar OrehovecOtvori dokument
Registar ugovora o javnoj nabavi u 2015. godinuOtvori dokument
Registar ugovora bagatelne nabave u 2015. godiniOtvori dokument
JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U SELANCUOtvori dokument
Plan nabave za 2016. godinuOtvori dokument
I. Izmjene Plana nabave za 2015. godinuOtvori dokument
Plan javne nabave za 2015. godinuOtvori dokument
I. Izmjene Plana nabave za 2014. godinuOtvori dokument
Registar ugovora o javnoj nabavi u 2014. godinuOtvori dokument
Plan nabave za 2014. godinuOtvori dokument
Druge izmjene Plana nabave za 2013. godinuOtvori dokument
Plan nabave općine Sveti Petar Orehovec za 2013.godinuOtvori dokument
Izjava - Javna nabavaOtvori dokument
Prve izmjene Plana nabave za 2013. godinuOtvori dokument
Plan nabave za 2017. godinuOtvori dokument
registar ugovora o bagatelnoj nabavi u 2016.godiniOtvori dokument
registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2016.godiniOtvori dokument
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabaveu Općini Sveti Petar OrehovecOtvori dokument
1. Izmjene plana javne nabave za 2017.Otvori dokument
Plan nabave Općine Sveti Petar Orehovec za 2018. godinuOtvori dokument
I. Izmjene Plana nabave za 2018. godinuOtvori dokument
Poziv za dostavu ponudaOtvori dokument
Plan nabave za 2019. godinuOtvori dokument