Predsjednik općinskog vijeća Općine Sveti Petar Orehovec je Dragutin Matus.