Pristup informacijama

 

 

Naziv dokumenta Poveznica za preuzimanje
lzvješče o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinuOtvori dokument
Kontakt podaciOtvori dokument
Odluka službeni upisnikOtvori dokument
Odluka službenik za informiranjeOtvori dokument
Pravilnik o pravu na pristup informacijamaOtvori dokument
Kriteriji za određivanje visne naknadeOtvori dokument
Obrazac 1 Zahtjev za pristup informacijamaOtvori dokument
Obrazac 2 Zahtjev za dopunu ili ispravak informacijeOtvori dokument
Obrazac 3 zahtjev za ponovnu uporabu informacijaOtvori dokument
Godišnje izvješće za 2016. godinuOtvori dokument
Godišnje izvješće za 2016. god.Otvori dokument
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017.Otvori dokument
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinuOtvori dokument
Odluka službenik za informiranjeOtvori dokument
Kontakt podaciOtvori dokument
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018. godinuOtvori dokument
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018.Otvori dokument

Napomena: Za otvaranje obrazaca 1,2 i 3 poželjno je imati Microsoft Word ili neki slični tekstualni editor!!!