PRORAČUN OPĆINE SVETI PETAR OREHOVEC

 

Naziv dokumenta Poveznica za preuzimanje
Godišnje izvršenje 2015Otvori dokument
Odluka o izvršenju Proračuna za 2016.Otvori dokument
Polugodišnji proračun - Izvršenje 2015Otvori dokument
Godišnji proračun - Izvršenje 2014Otvori dokument
Proračun za 2015.-u godinuOtvori dokument
II Izmjene i dopune za 2014.Otvori dokument
Polugodišnje izvršenje Proračuna za 2014. godinuOtvori dokument
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Petar Orehovec za razdoblje od 1. siječnja do 30.lipnja 2014.gOtvori dokument
Funkcijska klasifikacija proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014.Otvori dokument
Račun prihoda i rashoda za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godineOtvori dokument
Ukupno rashodi i izdaci za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godineOtvori dokument
Obrazloženje godišnjeg proračuna 2013Otvori dokument
Prihodi i rashodiOtvori dokument
RashodiOtvori dokument
FunkcijaOtvori dokument
Godišnji proračun - Izvršenje 2013Otvori dokument
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SVETI PETAR OREHOVEC ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINUOtvori dokument
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2014. - RashodiOtvori dokument
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2014. - Prihodi i RashodiOtvori dokument
Odluka o dopuni Odluke o izvršenju proračuna za 2014Otvori dokument
Odluka o izvršenju proračuna za 2014Otvori dokument
PRORAČUN OPĆINE SVETI PETAR OREHOVEC ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINUOtvori dokument
PRORAČUN 2014.-PROJEKCIJA 2015.2016.- Rashodi-VIJEĆEOtvori dokument
PRORAČUN 2014.-PROJEKCIJA 2015.2016.- Prihodi i Rashodi-VIJEĆEOtvori dokument
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMAOtvori dokument
Odluka o izvršenju proračuna za 2013Otvori dokument
Projekcija 2013,2014,2015Otvori dokument
Prihodi Rashodi_2012Otvori dokument
Rashodi_2012Otvori dokument
Planovi_2012Otvori dokument
Izmjene i dopune 2013Otvori dokument
Polugodišnji izvještaj 2013Otvori dokument
Izmjene proračuna 2013 IV razina - Prihodi rashodiOtvori dokument
Izmjene proračuna 2013 IV razina - RashodiOtvori dokument
Izvršenje izmjene proračuna 2013 IV razina - Prihodi rashodiOtvori dokument
Izvršenje izmjene proračuna 2013 IV razina - RashodiOtvori dokument
Proračun općine Sveti Petar Orehovec za 2017Otvori dokument
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Sveti Petar Orehovec za 2017. godinuOtvori dokument
Godišnje izvršenje 2016Otvori dokument
Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Petar Orehovec za 2017.godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinuOtvori dokument
Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Petar Orehovec za 2017.godinu - prihodi i rashodiOtvori dokument
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sveti Petar Orehovec za 2017.godinuOtvori dokument
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sveti Petar Orehovec za 2017.godinu-prihodi i rashodiOtvori dokument
NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINUOtvori dokument
Odluka o izvršavanju proračuna za 2018. godinuOtvori dokument
Proračun Općine Sveti Petar Orehovec za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinuOtvori dokument
Proračun Općine Sveti Petar Orehovec za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinuOtvori dokument
Izvršenje proračuna za 2017. godinuOtvori dokument
Izvršenje proračuna za razdoblje od siječnja do lipnja 2018. godineOtvori dokument
Nacrt proračuna za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinuOtvori dokument
II Izmjene i dopune proračuna za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.Otvori dokument
II Izmjene i dopune proračuna za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.Otvori dokument
Proračun za 2019. i projekcije 2020. i 2021. godinuOtvori dokument
Proračun za 2019. i projekcije 2020. i 2021. godinuOtvori dokument