Prostorni plan

Naziv dokumenta Poveznica za preuzimanje
II. ID ODREDBE_SPO_ PRIJEDLOG - PRINTOtvori dokument
IV. SAŽETAK ZA JAVNOSTOtvori dokument
VI. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISAOtvori dokument
JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadrOtvori dokument
Odluka o pokretanju II izmjena i dopuna PPUO_SPO - 2014.Otvori dokument
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI SVETI PETAR OREHOVECOtvori dokument
ELABORAT II.ID_SPO_PRIJEDLOGOtvori dokument
Odluka o Prostornom planuOtvori dokument
Odluka o donošenju Prostornog planaOtvori dokument