Naziv dokumenta Poveznica za preuzimanje
EVIDENCIJA UGOVORA za 2015.Otvori dokument
EVIDENCIJA UGOVORA za 2014.Otvori dokument
Tablica za sklopljene ugovoreOtvori dokument
evidencija svih zaključenih ugovora Općine Sveti Petar Orehovec u 2016.godiniOtvori dokument
EVIDENCIJA UGOVORA za 2017.Otvori dokument
EVIDENCIJA UGOVORA za 2018.Otvori dokument
Registar ugovora o javnoj i jednostavnoj nabavi za 2018.Otvori dokument