Naziv dokumenta Poveznica za preuzimanje
EVIDENCIJA UGOVORA za 2015.Otvori dokument
EVIDENCIJA UGOVORA za 2014.Otvori dokument
Tablica za sklopljene ugovoreOtvori dokument
evidencija svih zaključenih ugovora Općine Sveti Petar Orehovec u 2016.godiniOtvori dokument